Планування

Календарне планування

Календарне планування
Основи здоровя


№ з/п
Темауроку
Дата
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
1
Цінність і неповторність життя і здоров’я людини

2
Про безпеку життєдіяльності. Безпечні і небезпечні ситуації

3
Складові здоров’я. Чинники здоров’я. П.р. Визначення рівня фізичного розвитку

Фізична складова здоровя
4
Харчування і здоров’я

5
Про рух і загартовування

6
Щоб очі добре бачили, а вуха чули. Бережи органи чуття!

7
Про поставу. Плоскостопість. П.р. Вправи для профілактики  плоскостопості

8
Щоб мати здорові зуби... Гігієна порожнини рота. П.р. Гігієнічний догляд за порожниною рота.

9
Яким повітрям ми дихаємо.

10
Стеж за чистотою в оселі. П.р. Як підтримувати чистоту повітря в оселі.

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я
11
Традиції збереження здоров’я в родині

12
Про знайомство і дружбу. Дружні стосунки.П.р. Рольова гра «Будьмо знайомі»

13
Умій сказати «Ні!»

14
Руйнівники здоров’я.П.р. Моделювання ситуації звернення за телефоном довіри.

15
Користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном

16
Про рекламу. П.р. Моделювання ситуацій відмови.

17
Туберкульоз і СНІД — хвороби, що набули соціального значення.

18
Охорона здоров’я дітей. Гуманне ставлення до людей з особливими потребами. П.р. Моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами.

19
Дії при пожежі.

20
Поведінка під час масових шкільних заходів. Як поводитися в натовпі

21
Правила безпечної поведінки на вулиці. Як знайти вихід з непередбачених ситуацій

22
Безпека руху пішоходів

23
Сигнали регулювання дорожнього руху

24
Види перехресть. Рух майданами

25
Дорожньо-транспортні пригоди

26
Дорожні знаки


ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я
27
Самооцінка і поведінка людини

28
Упевненість і самовпевненість

29
Хочу, можу, треба. Воля

30
Як досягти мети. П.р. Виконання проекту «Моя мета»

31
Повага і самоповага

32
П.р. Виконання проекту «Відомі паралімпійці»

33
Звички і здоров’я. П.р. Виконання проекту з формування корисної звички

34
Розвиток творчих здібностей. П.р. Проект «Здоров’я – всьому голова»

35
Проведення вистави творчого конкурсу, присвяченого заохоченню учнів до здорового способу життя.
Природознавство
(за підручником  Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак)
68 годин
(2 години на тиждень)

з/п
Тема уроку
Дата
1
Взаємозв'язки у природі

2
Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

3
Сонячна система, її склад

4
Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної си­стеми

5
Планети земної групи

6
Планети -гіганти                                                     

7
Навчальний проект.Таємниця Червоної планети

8
Теплові пояси Землі та їх вплив на природу

9
Земля. Добовий і річний рух Землі

10
Зорі. Сузір'я. Велика та Мала Ведмедиця. Поляр­на зоря

11
Молочний Шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення людей  про Всесвіт

12
Підсумковий урок за темою«Всесвіт і Сонячна система

13
Контрольна робота №1

14
Горизонт. Сторони горизонту

15
Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак

16
Екскурсія. Вивчення лінії горизонту та орієнту­вання на місцевості з допомогою компаса

17
План місцевості. Практична робота. Читання плану місцевості

18
Масштаб

19
Географічна карта, умовні знаки на карті. Практична робота. Читання карти. Порівняння плану та карти

20
Контрольна робота №2

21
Підсумковий урок за темою «План і карта»

22
Населення Землі. Практичнаробота. Ознайомлення з картою світу з використанням електронних ресурсів

23
Материки,океани і частини світу на географічних картах. Практичнаробота.Нанесення на контурну карту назв материків і океанів

24
Природа океанів.Тихий океан

25
Навчальний проект. Земля—планета «Вода» ( природа океанів)

26
Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани

27
Євразія—найбільший материк. Рослинний і тваринний світ Євразії

28
Африка—найспекотніший материк Землі

29
Рослинний і тваринний світ Африки

30
Контрольна робота №3

31
Навчальний проект. Розмаїта Африка

32
ПівнічнаАмерика

33
Рослинний і тваринний світ Північної Америки

34
Південна Америка

35
Рослинний і тваринний світ Південної Америки

36
Навчальний проект. Такі різні Америки

37
Австралія—найсухіший материк

38
Рослинний і тваринний світ Австралії

39
Антарктида—найхолодніший материк

40
Рослинний і тваринний світ Антарктиди

42
Навчальний проект.Подорож Антарктидою

43
Підсумковий урок за темою «Природа материків і океанів»

44
Контрольна робота №445
Україна на карті світу. Карта України. Практичнаробота.
Нанесення на контурну карту столиці та міст України

46
Форми земної поверхні України і свого краю

47
Корисні копалини України, їх види

48
Природне паливо та його запаси в Україні

49
Водойми України. Практичнаробота. Позначення на контурній карті водойм України

50-51
Озера і болота. Охорона водойм

52
Чорне море.

53
Азовське море

54
Контрольна робота №5

55
Узагальнення знань про форми земної поверхні та водойми України. Практичнаробота.Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні та водойм України

56-57
Ґрунти України

58
Природні зони України. Карта природних зон

59
Мішані ліси олісся)

60
Лісостеп

61
Степ

62
Гори Карпати

63
Кримські гори

64
Заповідні території. Охорона природи Карпат і Кримських гір

65
Контрольна робота № 6

66
Підсумковий урок за темою «Природа України»

67
Екскурсія. Ознайомлення з формами рельєфу, водойми рідногокраю

68
Навчальний проект. Добра справа для природи


Календарне планування курсу «Я у свiті» у 4 класі

№ уроку
Тема уроку
Стор.
Дата
Людина
1.   
Неповторність кожної людини.


2.   
Навчальний проект (індивідуальний проект)
Постаті, що подолали життєві труднощі (за вибором учнів).


3.   
Життя людини – найвища цінність.


4.   
Практична робота
(Обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, ст. 21, ст. 27 Конституції України).


5.   
Особистісний розвиток людини упродовж життя. Навчання як засіб досягнення життєвої мети. Як самому себе виховувати?


6.   
Практична робота (завибором учителя)
Плануємо пізнавальну діяльність (пізнавальну тему обирає учень).
Планування самонавчання, взаємонавчання.


7.   
Навчальний проект (індивідуальний, за вибором учня)
«Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)», «Мої досягнення».


8.   
Обговорення можливостей досягнення успіху.


Я та інші
9.   
Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід.


10.   
Бюджет сім’ї. Економія і збереження майна.


11.   
Навчальний проект (дослідницький, індивідуальний)
Дослідження своїх витрат за тиждень


12.   
Культура поведінки учня.


13.   
Засоби масової інформації мого міста/села/селища.


14.   
Практична робота
Написання замітки до місцевої газети про важливі події, що відбулися в місті/селі/селищі.


15.   
Соціальна (екологічна) акція
(тематика за вибором учителя).
Чому виникають конфлікти? Як налагодити хороші взаємини?


16.   
Практична робота
Складання правил ведення дискусії.
Дискусія (на вибір вчителя):«Чим відрізняється стійкість від упертості?», «Чи може неправда бути рятівною?», «Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «В яких випадках бути хитрим добре, а в яких – поганоКалендарне планування уроків з курсу «Я у свiті» у 4 класі
2 семестр
№ уроку
Тема уроку
Стор.
Дата
Я українець
17.   
Україна – незалежна, демократична, правова держава.


18.   
Національні та державні символи України. Конституція України(ст.10, ст. 20, ст. 67).


19.   
Створення фотоколажу (проведення конкурсу малюнків) на одну із тем (на вибір): «Державні символи у моєму житті», «Хліб і сіль-символи української гостинності», «Свята нашої держави».


20.   
Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння.


21.   
Моделювання різних соціальних ролей (учень-вчитель-директор школи-продавець-екскурсовод-водій-міліціонер і т.д.)


22.   
Навчальний проект (груповий)«Я пізнаю Україну»


23.   
Навчальний проект (індивідуальний) «Сім чудес України»


24.   
Ознайомлення з громадянськими правами й обов’язками.


25.   
Турбота кожного про довкілля, культурну спадщину.


26.   
Навчальний проект (груповий)«Визначні місця мого краю».


27.   
Підсумковий урок за розділом « Я  Українець»


Я – європеєць
28.   
Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу.


29.   
Європейський Союз – співтовариство народів Європи.


30.   
Навчальний проект (груповий, за виборомучнів)
«Подорожуємо країнами Євросоюзу», «Подорожуємо країнами світу»,


31.   
Практична робота
Складання листа до ровесника – іноземця про свою країну.


32.   
Навчальний проект (груповий, за виборомучнів)
«Українці, яких знає світ», «Знані в усьому світі українські вироби»
Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність


33.   
Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність


34.   
Підсумковий урок за рік.     

Немає коментарів:

Дописати коментар